Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

22, Tháng 7, 2022

Thông tin tuyển sinh Khoa Điện năm 2022

28, Tháng 3, 2022

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo năm 2019

4, Tháng 12, 2021

Thông báo phân chuyên ngành cho sinh viên K56 - Ngành Kỹ thuật điện

3, Tháng 12, 2021

Thông báo phân chuyên ngành cho sinh viên K56 - Ngành KTĐK&TĐH

3, Tháng 12, 2021

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa xncn học kỳ 1 năm học 2020-2021

22, Tháng 9, 2020

Giới thiệu chuyên ngành Thiết bị điện - Khoa Điện năm 2020

18, Tháng 9, 2020

Giới thiệu chuyên ngành Hệ thống điện - Khoa Điện năm 2020

17, Tháng 9, 2020

Giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật điện - Khoa Điện năm 2020

16, Tháng 9, 2020

Thông báo về kế hoạch phân chuyên ngành cho SV K55 Khoa Điện

16, Tháng 9, 2020

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa làm đồ án tốt nghiệp kỳ 2 năm hoc

2, Tháng 7, 2020

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa TTTN kỳ 2 (2019-2020)

13, Tháng 5, 2020

Danh sách sinh viên Tự động hóa làm đồ án môn học ĐTCS, ĐKLG&PLC, THHĐC

18, Tháng 3, 2020

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 16.1.2020

9, Tháng 1, 2020

Danh sách SV thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020 chuyên ngành Tự động hóa

14, Tháng 9, 2019
Page 1/8 <12345678>