THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA XNCN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

22, Tháng 9, 2020

Giới thiệu chuyên ngành Thiết bị điện - Khoa Điện năm 2020

18, Tháng 9, 2020

Giới thiệu chuyên ngành Hệ thống điện - Khoa Điện năm 2020

17, Tháng 9, 2020

Giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật điện - Khoa Điện năm 2020

16, Tháng 9, 2020

Thông báo về kế hoạch phân chuyên ngành cho SV K55 Khoa Điện

16, Tháng 9, 2020

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa làm đồ án tốt nghiệp kỳ 2 năm hoc

2, Tháng 7, 2020

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa TTTN kỳ 2 (2019-2020)

13, Tháng 5, 2020

Danh sách sinh viên Tự động hóa làm đồ án môn học ĐTCS, ĐKLG&PLC, THHĐC

18, Tháng 3, 2020

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 16.1.2020

9, Tháng 1, 2020

Danh sách SV thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020 chuyên ngành Tự động hóa

14, Tháng 9, 2019

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2018-2019

3, Tháng 9, 2019

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020 chuyên ngành Tự động hóa

2, Tháng 9, 2019

Lịch sinh hoạt lớp tuần 1, kỳ 1 năm học 2019-2020

31, Tháng 8, 2019

Quyết định phân ngành cho sinh viên K54 khoa Điện

15, Tháng 8, 2019

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa TTTN kỳ 3 (2018-2019)

22, Tháng 7, 2019
Page 1/8 <12345678>