Thông báo về những sinh viên quá hạn không liên lạc được

6, Tháng 1, 2023

Chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo năm 2022

10, Tháng 11, 2022

Khung chương trình ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo Quyết định số 1848/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/07/2022

10, Tháng 11, 2022

Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện theo Quyết định số 1848/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/07/2022

10, Tháng 11, 2022

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo Quyết định số 1848/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/07/2022

10, Tháng 11, 2022

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện theo Quyết định số 1848/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/07/2022

10, Tháng 11, 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

22, Tháng 7, 2022

Thông tin tuyển sinh Khoa Điện năm 2022

28, Tháng 3, 2022

Chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo năm 2019

4, Tháng 12, 2021

Thông báo phân chuyên ngành cho sinh viên K56 - Ngành Kỹ thuật điện

3, Tháng 12, 2021

Thông báo phân chuyên ngành cho sinh viên K56 - Ngành KTĐK&TĐH

3, Tháng 12, 2021

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa xncn học kỳ 1 năm học 2020-2021

22, Tháng 9, 2020

Giới thiệu chuyên ngành Thiết bị điện - Khoa Điện năm 2020

18, Tháng 9, 2020

Giới thiệu chuyên ngành Hệ thống điện - Khoa Điện năm 2020

17, Tháng 9, 2020

Giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật điện - Khoa Điện năm 2020

16, Tháng 9, 2020
Page 1/9 <123456789>