Sinh viên ngành Tự động hóa - Thế hệ vàng định hình cho ngành CN đang phát triển

19, Tháng 7, 2020

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại Trường ĐHKTCN

12, Tháng 2, 2019

Quy định học bổng khuyến khích

19, Tháng 12, 2018

Thông báo thi Olympic cơ học cấp trường năm 2018-2019

19, Tháng 12, 2018

Lịch lao động công ích tháng 12/2018 và 01/2019

19, Tháng 12, 2018

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp kỳ 1 năm học 2018-2019

5, Tháng 9, 2018

Lịch lao động công ích sinh viên khoa Điện tháng 9 năm học 2018-2019

30, Tháng 8, 2018

Thông báo nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội kỳ 1 năm học 2018-2019

29, Tháng 8, 2018

Thông báo cấp giấy vay vốn tại địa phương học kỳ 1 năm học 2018-2019

29, Tháng 8, 2018

Thông báo nộp hồ sơ hưởng trợ cấp học kỳ 1 năm học 2018-2019

29, Tháng 8, 2018

Thông báo chính sách miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-219

29, Tháng 8, 2018

Thông báo thanh toán hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

23, Tháng 7, 2018

Thông báo thanh toán học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2017-2018

23, Tháng 7, 2018

Thông báo thanh toán trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

23, Tháng 7, 2018

Thông báo thanh toán học bổng toàn phần kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên K53

23, Tháng 7, 2018
Page 1/7 <1234567>