Sinh viên ngành Tự động hóa - Thế hệ vàng định hình cho ngành CN đang phát triển

19, Tháng 7, 2020

Lịch lao động công ích kỳ 2 năm học 2018-2019

12, Tháng 2, 2019

Quy định học bổng khuyến khích năm học 2018-2019

19, Tháng 12, 2018

Thông báo thi Olympic cơ học cấp trường năm 2018-2019

19, Tháng 12, 2018

Lịch lao động công ích tháng 12/2018 và 01/2019

19, Tháng 12, 2018

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp kỳ 1 năm học 2018-2019

5, Tháng 9, 2018

Lịch lao động công ích sinh viên khoa Điện tháng 9 năm học 2018-2019

30, Tháng 8, 2018

Thông báo nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội kỳ 1 năm học 2018-2019

29, Tháng 8, 2018

Thông báo cấp giấy vay vốn tại địa phương học kỳ 1 năm học 2018-2019

29, Tháng 8, 2018

Thông báo nộp hồ sơ hưởng trợ cấp học kỳ 1 năm học 2018-2019

29, Tháng 8, 2018

Thông báo chính sách miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-219

29, Tháng 8, 2018

Thông báo thanh toán hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

23, Tháng 7, 2018

Thông báo thanh toán học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2017-2018

23, Tháng 7, 2018

Thông báo thanh toán trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

23, Tháng 7, 2018

Thông báo thanh toán học bổng toàn phần kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên K53

23, Tháng 7, 2018
Page 1/7 <1234567>