Cơ cấu tổ chức LCĐ khoa Điện nhiệm kỳ 2017 - 2019

26, Tháng 12, 2016

Chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập khoa Điện và khoa Cơ khí (30/10/1972-30/10/2016)

25, Tháng 10, 2016

Đăng ký Tiết mục văn nghệ tham gia Liên hoan tiếng hát sinh viên khoa Điện 2016 chào mừng 44 năm ngày thành lập khoa Điện (30/10/1972-30/10/2016)

31, Tháng 8, 2016

Thông báo v/v tổ chức các hoạt động chào mừng 44 năm ngày thành lập khoa Điện (30/10/1972-30/10/2016)

31, Tháng 8, 2016

Lịch thi đấu Giải bóng đá sinh viên khoa Điện 2016 chào mừng 44 năm ngày thành lập khoa Điện (30/10/1972-30/10/2016)

31, Tháng 8, 2016

Thông báo v/v tổ chức các hoạt động chào mừng 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

11, Tháng 3, 2016
Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày thành lập khoa Điện và khoa Cơ khí (30/10/1972-30/10/2015)

Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày thành lập khoa Điện và khoa Cơ khí (30/10/1972-30/10/2015)

2, Tháng 11, 2015

Bảo vệ luận án Tiến sỹ Cấp Cơ sở

18, Tháng 4, 2015

TB tuyển dụng Giáo viên dạy nghề của trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng

17, Tháng 4, 2015

Lịch thi Giải bóng đá sinh viên khoa Điện 2015

15, Tháng 4, 2015

TB v/v tổ chức các hoạt động chào mừng 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

11, Tháng 3, 2015

Thông báo V/v phân loại Chi đoàn, Đoàn viên LCĐ khoa Điện học kì 1 năm học 2014-2015

5, Tháng 2, 2015

Thông báo viết bài tham gia hội thảo khoa học khoa Điện

4, Tháng 2, 2015

Công văn V/v tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các qui định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ

28, Tháng 1, 2015

Thông báo tổ chức Openday 2015

31, Tháng 12, 2014
Page 3/4 <1234>