Lịch sinh hoạt lớp kỳ năm học 2017-2018

14, Tháng 3, 2018

Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy

7, Tháng 2, 2018

Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên năm 2018

4, Tháng 2, 2018

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I (2017-2018)

3, Tháng 2, 2018

Thông báo thực hiện chế độ chính sách sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

26, Tháng 1, 2018

Thông báo nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập kỳ 2 năm học 2017-2018

26, Tháng 1, 2018

Thông báo nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội

26, Tháng 1, 2018

Thông báo cấp giấy xác nhận cho sinh viên vay vốn tại địa phương

26, Tháng 1, 2018

Quyết định kỷ luật sinh viên tham gia Hội thánh của đức chúa trời

26, Tháng 1, 2018

Lịch sinh hoạt lớp kỳ 2 năm học 2017-2018

25, Tháng 1, 2018

CẢNH GIÁC VỚI CÁC THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TỰ XƯNG "HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI"

22, Tháng 1, 2018

Thông báo Về việc Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên trực tuyến tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

9, Tháng 1, 2018

QĐ 206/QĐ-ĐHKTCN, ban hành Quy định Công tác sinh viên tại trường ĐH KTCN

8, Tháng 1, 2018

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018

8, Tháng 1, 2018

Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2017-2018

8, Tháng 1, 2018
Page 1/7 <1234567>