Thông báo V/v trả tiền miễn giảm học phí học kỳ I năm 2013-2014, học kỳ II năm 2013-2014, học kỳ I năm 2015-2016 và tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn

28, Tháng 12, 2016

TB v/v đăng ký dự thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2016-2017

28, Tháng 12, 2016

Công văn V/v Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2016-2017 (bổ sung)

27, Tháng 12, 2016

Về việc rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

24, Tháng 11, 2016

Thông báo số 105/TB-ĐHKTCN về việc Về việc thực hiện khảo sát sinh viên online học kỳ I năm học 2016-2017

8, Tháng 11, 2016

Thông báo Đôn đốc sinh viên thực hiện nộp học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

4, Tháng 11, 2016

Thông báo Thu học phí đợt 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017

2, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc thi lần 2 đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và sinh viên tham gia học kỳ hè năm học 2015-2016

5, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc thi lần 2 đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và sinh viên tham gia học kỳ hè năm học 2015-2016

5, Tháng 10, 2016

TB v/v viết nhận xét trên bảng điểm gửi về gia đình sinh viên (HK1 năm học 2016-2017)

4, Tháng 10, 2016

Thông báo

30, Tháng 8, 2016

Thông báo V/v đôn đốc sinh viên nộp học phí học kỳ hè năm học 2015-2016

30, Tháng 8, 2016

Danh sách đăng ký KTX khu A học kì 1 năm học 2016-2017

12, Tháng 8, 2016

Quyết định học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

3, Tháng 8, 2016

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ hè năm học 2015 - 2016

2, Tháng 8, 2016
Page 5/9 <123456789>