Thông báo Về việc trả lại tiền bài giảng năm 2012 và năm 2013 cho sinh viên

2, Tháng 8, 2016

Thông báo Về việc hoàn trả lại tiền học phí các học phần đã học không nằm trong chương trình đào tạo mới và chưa được quy đổi cho sinh viên K47

2, Tháng 8, 2016

Thông báo (số 49/TB- ĐHKTCN) về việc thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp online

9, Tháng 7, 2016

Thông báo Về việc khen thưởng sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh của trường năm 2016 đến 2019 với điểm Toefl -ITP từ 400 đến 620

7, Tháng 7, 2016

Tổng hợp Đơn xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 (Tháng 7)

26, Tháng 6, 2016

Thông báo và hướng dẫn chấm điểm rèn luyện và sơ kết học kỳ II (2015-2016)

17, Tháng 6, 2016

Thông báo Về việc bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I, năm học 2016 - 2017

14, Tháng 6, 2016

Danh sách sinh viên khoa Điện còn nợ học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 tính đến 15h00 ngày 31 tháng 05 năm 2016

3, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc tạo điều kiện cho sinh viên diện đặc biệt

24, Tháng 5, 2016

TB v/v Sinh viên được cứu xét học tập học kỳ hè 2016

18, Tháng 5, 2016

TB v/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

28, Tháng 4, 2016

TB v/v tiếp tục đăng ký thông tin bổ sung cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình đào tạo

27, Tháng 4, 2016

TB v/v đăng ký Lao động công ích của sinh viên khoa Điện

22, Tháng 4, 2016

TB Nộp đơn xin tiếp tục học đối với sinh viên thuộc diện quá thời gian học tập tại trường

21, Tháng 4, 2016

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

21, Tháng 4, 2016
Page 6/9 <123456789>