Ban chấp hành công đoàn khoa Điện

Ban chấp hành công đoàn khoa Điện nhiệm kỳ 2012 - 2015

Đ/c. Nguyễn Thị Thu Hường   - Chủ tịch

Đ/c. Lâm Hùng Sơn                 - Phó chủ tịch

Đ/c. Lê Thị Thu Hà                  - Ủy viên

Đ/c. Lê Thị Hoài Hương          - Ủy viên

Đ/c. Đoàn Kim Tuấn               - Ủy viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn