Quy chế Đào tạo theo hệ thống tín chỉQuy chế

Quy chế số 460/QĐ-ĐHKTCN ngày 31/8/2018 áp dụng cho khóa tuyển sinh trước K57

Quy chế số 2023/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/9/2021 áp dụng cho khóa tuyển sinh từ học kỳ I năm học 2021-2022 (tương đương K57 trở đi)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn