Cán bộ giảng viên Bộ môn Hệ thống điên

1

GV.TS. Nguyễn Đức Tường

Giảng viên

2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2013, Học viện vật liệu Nantes Jean Rouxel, CH Pháp

Thành thạo tiếng Pháp

 

2

GV.ThS. Lê Tiên Phong

Giảng viên

2005, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2010, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Đang học NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

TOEFL-ITP 517

 

3

GV.ThS. Dương Hòa An

Giảng viên

2004, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

TOEFL-ITP 527

 

4

GVC.TS. Ngô Đức Minh

P. Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Hệ thống điện

1982, ĐH Công Nghiệp Bắc Thái, Việt Nam

1998, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2010, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013

5

GV.ThS. Nguyễn Duy Trường

Giảng viên

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL ITP 483

 

6

GV.ThS. Vũ Văn Thắng

Phó trưởng bộ môn

2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

TOEFL-ITP 457

 

7

GV.ThS. Lê Hồng Thái

Giảng viên

1995, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 457

 

8

GV.ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên

2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 463

 

9

GV.ThS. Nguyễn Hồng Kông

P.Trưởng phòng KHCN và QHQT

2002, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại ĐH Thái Nguyên, Việt Nam

TOEFL-ITP 387

Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014

10

GV.ThS. Hà Thanh Tùng

Giảng viên

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 410

 

11

GV.ThS. Đoàn Kim Tuấn

Giảng viên

2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 403

 

12

GV.ThS. Lâm Hoàng Linh

Giảng viên

2000, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 377

 

13

GV.ThS. Nguyễn Minh Cường

Giảng viên

2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

     

14

GV.TS. Nguyễn Quân Nhu

Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng thí nghiệm Điện - Điện tử, Trung tâm Thí nghiệm.

15

GVC.TS. Nguyễn Hiền Trung

Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng thí nghiệm Điện - Điện tử, Trung tâm Thí nghiệm.

16

GV.ThS. Trương Tuấn Anh

Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng thí nghiệm Điện - Điện tử, Trung tâm Thí nghiệm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn