Thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2014-2015

Ban chủ nhiệm Khoa Điện thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:

1. Tất cả các sinh viên đủ điều kiện đi TTTN tiến hành đăng ký nguyện vọng (nhóm tối thiểu 05 người) từ ngày 30/9/2014 đến hết ngày 03/10/2014 tại văn phòng Khoa Điện (Các sinh viên không đăng ký nguyện vọng Khoa sẽ chủ động phân đi thực tập tại các cơ sở trong phạm vi Thành phố Thái Nguyên).

2. Các sinh viên đăng ký tự liên hệ thực tập tại các địa điểm ngoài khu vực thành phố Thái Nguyên và ngoài tỉnh Thái Nguyên ngày 6 và 7 tháng 10 đến văn phòng khoa nhận các thủ tục cần thiết để đi liên hệ (Những nhóm, địa điểm không đủ điều kiện đi thực tập Khoa chủ động phân vào các cơ sở do khoa liên hệ).

Chú ý: Từ ngày 04/10/2014 sinh viên theo dõi thông tin tại khoa để biết chi tiết về nhóm, cơ sở TT, giáo viên hướng dẫn, kế hoạch đi thực tập cụ thể của từng nhóm.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐIỆN

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn