Thông báo kết quả phân ngành sinh viên K49

Thực hiện kế hoạch phân ngành cho sinh viên K49 của Nhà trường và dựa vào kết quả đăng ký nguyện vọng của sinh viên. Ban chủ nhiệm Khoa, lãnh đạo các bộ môn đã thống nhất kết quả phân ngành cho sinh viên K49 như sau:

 Việc xét phân ngành dựa vào kết quả đăng ký nguyện vọng của sinh viên.

Kết quả phân ngành

- Khối ngành Kỹ thuật điện, điện tử.

+ Chuyên ngành Hệ thống điện 85 sinh viên (gồm toàn bộ sinh viên có NV vào chuyên ngành Hệ thống điện).

+ Chuyên ngành Kỹ thuật điện 193 sinh viên (gồm các sinh viên có NV vào chuyên ngành Kỹ thuật điện).

+ Chuyên ngành Thiết bị điện 52 sinh viên (gồm các sinh viên có NV vào chuyên ngành Thiết bị điện + sinh viên không đăng ký phân ngành).

- Khối ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

+ Chuyên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp 272 sinh viên (gồm các sinh viên đăng ký NV vào chuyên ngành Tự động hóa). 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn