Thông báo về kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 3 năm học 2013-2014

Thông báo về kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 3 năm học 2013-2014

Khoa Điện xin thông báo về kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Tự động hóa học kỳ 3 năm học 2013-2014, cụ thể như sau:

Thời gian: Sáng thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2014

Địa điểm: Khoa sẽ thông báo sau

Khoa Điện yêu cầu các sinh viên đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để hoàn thành các thủ tục trước khi bảo vệ.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐIỆN

Tin mới hơn

Tin cũ hơn