Thông báo về việc bố trí sinh viên khoa Điện về ở KTX K3,K4

Thực hiện chỉ đạo của nhà trường về việc chuyển sinh viên đang ở ký túc xá ngành Điện về ở tập trung tại nhà ký túc K3 và K4 khu ký túc xá của nhà trường.

Ban Chủ Nhiệm khoa Điện đã sắp xếp những sinh viên học cùng lớp sẽ ở cùng phòng, cùng tầng, cùng dãy nhà với nhau (có danh sách kèm theo).

Thời gian chuyển: Sáng thứ 7 ngày 26 tháng 11 năm 2011.

Vậy Ban Chủ Nhiệm khoa Điện đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp sinh viên thông báo ngay cho các sinh viên lớp chủ nhiệm đang ở ký túc xá thực hiện đúng theo sự phân công của Khoa. Đồng thời, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp sinh viên sáng thứ 7 có mặt tại Nhà ký túc K3, K4 để nhận nhiệm vụ. (Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đồng chí Đặng Danh Hoằng – Phó trưởng khoa Điện, điện thoại: 0912847588).

Xin chân thành cảm ơn!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn