Đào tạo hệ đại học

Đào tạo hệ đại học

1. Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

- Chuyên ngành Tự động hoá xí nghiệp công nghiệp

2. Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

- Chuyên ngành Hệ thống điện

- Chuyên ngành Kỹ thuật điện

- Chuyên ngành Thiết bị điện

Tin mới hơn

Tin cũ hơn