Đào tạo sau đại học

- Hệ đào tạo sau đại học

I. Đào tạo thạc sỹ:

1. Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá

 2. Ngành Kỹ thuật điện

II. Đào tạo tiến sỹ:

1. Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá

Tin mới hơn

Tin cũ hơn