Thông báo V/v phân loại Chi đoàn, Đoàn viên LCĐ khoa Điện học kì 1 năm học 2014-2015

ĐOÀN TNCS HCM

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KTCN

LC ĐOÀN KHOA ĐIỆN

 

 

 Thái nguyên, ngày 03 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v phân loại Chi đoàn, Đoàn viên LCĐ khoa Điện học kì 1 năm học 2014-2015)

Kính gửi: Các Chi đoàn trực thuộc LCĐ khoa Điện

- Thực hiện Nghị quyết của BCH Đoàn trường ĐH KTCN – ĐHTN

- Để thực hiện phân loại Chi đoàn, Đoàn viên được chính xác, công bằng, BCH LCĐ Khoa Điện thông báo tới các BCH Chi đoàn và Đoàn viên trực thuộc LCĐ Khoa Điện như sau:

1. BCH Chi đoàn tiến hành phân loại Đoàn viên trong Chi đoàn mình theo danh sách kèm theo thông báo này.

2. BCH Chi đoàn nộp lại Phân loại đoàn viên bao gồm bản cứng và các file mềm:

- File Exel:        KD141_PLDV_ChiDoan (Lấy danh sách trong file SVKD141.xls)

- File Word:      KD141_DSDVUT_ChiDoan (Có mẫu kèm theo)

- File Word:      KD141_BKDCN_ChiDoan_TenDoanVien (Đối với đoàn viên ưu tú)

Chú ý: Các chi đoàn phải lấy danh sách trong file SVKD141.xls và không được thay đổi thứ tự sắp xếp, font chữ.

3. Chỉ tiêu đánh giá:

a. Đoàn viên xếp loại Xuất sắc:

- Hoàn thành đoàn phí hội phí và các khoản ủng hộ, hoạt động thường niên.

- Có điểm TBCTL >= 2.5.

- Tích cực tham gia và đi đầu trong các hoạt động của chi đoàn, Liên chi đoàn tổ chức. Phát ít nhất 02 quyển giới thiệu tuyển sinh đại học 2015 và ít nhất 04 thông tin học sinh THPT theo mẫu.

Chú ý: Đoàn viên có điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2014-2015 trên 80 phải được xếp loại Xuất sắc.

b. Đoàn viên xếp loại Khá:

- Hoàn thành đoàn phí hội phí và các khoản ủng hộ, hoạt động thường niên.

- Thường xuyên tham gia các hoạt động của chi đoàn, Liên chi đoàn tổ chức. Phát ít nhất 01 quyển giới thiệu tuyển sinh đại học 2015 và ít nhất 02 thông tin học sinh THPT theo mẫu.

c. Đoàn viên xếp loại Trung bình

- Không hoàn thành đoàn phí hội phí và các khoản ủng hộ, hoạt động thường niên.

- Ít tham gia các hoạt động cùa Chi đoàn, Liên chi đoàn tổ chức.

d. Đoàn viên xếp loại Yếu

- Không hoàn thành đoàn phí hội phí và các khoản ủng hộ, hoạt động thường niên.

- Không tham gia các hoạt động cùa Chi đoàn, Liên chi đoàn tổ chức.

- Bị Liên chi đoàn kỷ luật…

BCH Chi đoàn hoàn thành phân loại đoàn viên và nộp cho Đ/c Vũ Đình Việt (ĐT: 0987.627.283, email: lcdkdtnut@gmail.com, vudinhviet.tnut@gmail.com, ghi rõ tiêu đề mail: Phân loại đoàn viên chi đoàn:….) trước ngày 08/03/2015.

                                                                                    TM BCH LC ĐOÀN KHOA ĐIỆN

 

 

 

 

                                                                                                TRẦN ĐỨC QUÂN

Tin mới hơn

Tin cũ hơn