TB v/v tổ chức các hoạt động chào mừng 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐOÀN TNCS HCM

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KTCN

LC ĐOÀN KHOA ĐIỆN

 

 

 Thái nguyên, ngày 09 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức các hoạt động chào mừng 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Kính gửi: Các Chi đoàn trực thuộc LCĐ khoa Điện

Thực hiện theo kế hoạch tổ chức các hoạt động trong quý I năm 2015 của BCH Đoàn trường ĐH KTCN – ĐHTN BCH LCĐ khoa Điện thông báo kê hoạch hoạt động trong tháng 3 năm 2015 như sau:

1. Đăng kí tham gia Hội khỏe TDTT Sinh viên lần thứ VI

- Thời gian thi đấu: Từ 14/ 03/2015 đến 22/03/2015.

- Địa điểm: Các sân thể thao trong khuôn viên trường.

- Khai mạc Hội thao: 7h00 ngày 22/03/2015 tại sân trước Nhà hiệu bộ.

- Nội dung thi đấu:

   + Bóng chuyền nam;

   + Đá cầu (đôi nam, đôi nữ);

   + Bóng đá nam, Bóng đá nữ;

   + Kéo co;

   + Chạy việt dã.

- Hình thức đăng kí tham gia:

   + Các nội dung thi Bóng chuyền nam, Đá cầu (đôi nam, đôi nữ), Bóng đá nam, Bóng đá nữ chỉ có đội của Liên chi nên Đoàn viên đăng kí tham gia liên hệ trực tiếp UVBCH chịu trách nhiệm lập đội. Cụ thể

               Bóng chuyền nam, Bóng đá nữ: Liên hệ Đ/c Duyên phòng 205K3, 0962427536;

               Bóng đá nam: Liên hệ Đ/c Lực, 01659003475;

               Đá cầu nam: Liên hệ Đ/c Thành, 01643999094;

               Đá cầu nữ: Liên hệ Đ/c Mai, 01678033195;

   + Chạy việt dã: Mỗi chi đoàn đăng kí ít nhất 01 đoàn viên nam và 01 đoàn viên nữ (nếu chi đoàn có nữ), liên hệ Đ/c Thành, 01643999094,  để đăng kí.

   + Kéo co: Các chi đoàn liên hệ Đ/c Thành, 01643999094 đăng kí đội và liên chi cử.

- Thời gian đăng kí: trước 17h00 ngày 11/03/2015. 

- Lịch thi đấu: Tại đây.

2. Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mac-Leenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường năm 2015”

- Thành phần tham gia: toàn bộ Đoàn viên thuộc LCĐ khoa Điện.

- Hình thức thi: Đoàn viên đăng kí và thi online tại trang http://anhsangsoiduong.cpvm.vn.

- Thời gian dự thi: Từng tuần, từ ngày 08/03

Thông báo riềng về Hội thi http://efa.tnut.edu.vn/tin-tuc/2015-03-19/tb-ve-hoi-thi-anh-sang-soi-duong-nam-2015-dt98.html

3. Cuộc thi phòng ở kiểu mẫu quý I

- Chấm cấp LCĐ: trước ngày 15/03/2015.

- Chấm cấp Đoàn trường: trước ngày 23/03/2015.

4. Mít tinh kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Thời gian: 19h00 ngày 26/03/2015.

- Địa điểm: Hội trường lớn.

 

                                                                                    TM BCH LC ĐOÀN KHOA ĐIỆN

 

 

                                                                                                 TRẦN ĐỨC QUÂN

Tin mới hơn

Tin cũ hơn