Tổng hợp Điểm rèn luyện, Lao động công ích, Kí túc xá và Cập nhật điểm TOEFL ITP của sinh viên khoa Điện

1. Tra cứu thông tin theo MSSV


2. Đăng ký Lao động công ích tại đây


3. Cập nhật điểm TOEFL ITP

Chú ý:
- SV phải kiểm tra thông tin ở biểu mẫu trên trước, nếu chưa có điểm TOEFL ITP hoặc SV có điểm mới cao hơn điểm cũ mới phải cập nhật,
- Khi SV có chứng chỉ TOEFL ITP phải nộp bản photo cho Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế (chỉ cần nộp một lần).
- Sinh viên phải đăng nhập email mssv@tnut.edu.vn mới thực hiện cập nhật được.

 

4. Tổng hợp của sinh viên cả khoa Điện

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jKnzQ-8FoSnWv4cGZu0HqaM9bVJU1b-W7hGeNtw8-8Q/pubhtml?gid=1551778154&amp

                     TRỢ LÝ SINH VIÊN KHOA ĐIỆN                                             BCN KHOA ĐIỆN

 


                                TRẦN ĐỨC QUÂN                                                       TS. NGÔ ĐỨC MINH

Tin mới hơn

Tin cũ hơn