TB v/v cập nhật thông tin và quản lý sinh viên nội ngoại trú học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Sinh viên khoa Điện thực hiện kê khai thông tin Nội - Ngoại trú học kì 1 năm học 2017 - 2018 tại đây.

Thực hiện kê khai trước 24h00 ngày 10/09/2017.

Danh sách sinh viên chưa kê khai thông tin nội ngoại trú học kỳ 1 năm học 2017 - 2018:

 

Biểu mẫu khai báo thông tin nội ngoại trú học kì 1 năm học 2017-2018:

Lưu ý: Sinh viên phải đăng nhập email do nhà trường cấp MSSV@tnut.edu.vn mới có thể cập nhât. Nếu sinh viên không đăng nhập được mail của mình thì mượn email của sinh viên khác cùng lớp.

Tổng hợp sinh viên toàn khoa:

 Nếu trong khu vực lớp mình không có tên bạn, bạn hãy xem ở những dòng cuối.

Tổng hợp theo số lượng sinh viên từng lớp:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn