Danh sách sinh viên khoa Điện nhận quà Tết Bính Thân

Lịch phát quà tết (theo lịch tuần): 8h15 ngày 29/01/2016 tại HTL.

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA ĐIỆN ĐƯỢC NHẬN QUÀ TẾT
STT MSSV Họ đệm Tên Lớp SĐT Ghi chú
1 DTK1151020031 Triệu Văn Mạc K47HTD.01 1633703321 HNGHEODT
2 DTK1151020208 Tạ Hồng Thái K47HTD.01 987940181 CBB-13
3 DTK1151020050 Nguyễn Chí Trung K47TDH.01 1667285882 CBB-13
4 DTK1051020109 Lường Hữu Hiếu K47TDH.03 975049304 HNGHEODT
5 DTK1151020213 Hoàng Văn Thiết K47TDH.03 1688458766 CBB-13
6 K125520201024 Đinh Quang Huy K48HTD.01 982679457 CTB-10
7 K125520201309 Nguyễn Văn Thành K48HTD.01 984158286 CBB-13
8 K125520201064 Nguyễn Thị Tuyến K48HTD.01 978898739 HNGHEODT
9 K125520201040 Phổng Chàn Phin K48KTD.01 1687966443 HNGHEODT
10 K125520201012 Hoàng Văn Cạnh K48TBD.01 977165200 HNGHEODT
11 K125520216125 Khương Văn Dự K48TDH.01 972059322 Vùng cao, Hộ nghèo, Đặc biệt khó khăn
12 K125520216107 Phạm Công Đức K48TDH.01 972129529 Đặc biệt khó khăn
13 K125520216233 Nguyễn Đức Hiếu K48TDH.02 983287468 CBB-13
14 K125520216098 Trịnh Thị Kim Thúy K48TDH.03 962230448 CBB-13
15 K135520201199 Thào A Cở K49HTD.01 1292260248 HNGHEODT
16 K135520201264 Nguyễn Hồng Dương K49HTD.01 1633248610 CBB-13
17 K125580205061 Hà Thị Thảo K49HTD.01 1683622441 MOCOI
18 K135520201118 Thào A Tủa K49HTD.01 978973351 HNGHEODT
19 K135520201099 Triệu Thị Nga K49KTD.02 1657225313 HNGHEODT
20 K135520201182 Nông Thị Thoa K49KTD.02 968502893 HNGHEODT
21 K135520216032 Lục Thị Lanh K49TDH.01 962976925 HNGHEODT
22 K135520216086 Lộc Thị Mỹ Linh K49TDH.02 1673772067 HNGHEODT
23 K135520216165 Diệp Văn Sinh K49TDH.03 989488432 HNGHEODT
24 K135520216262 Trần Công Thành K49TDH.04 985610927 CBB-13
25 K145520201115 Phùng Văn Huynh K50KTD.02 967591106 HNGHEODT
26 K145520201132 Ngụy Văn Phương K50KTD.02 1645800915 HNGHEODT
27 K145520216250 Đặng Văn Nam K50TDH.03 1673425956 CBB-13
  Ấn định danh sách 27 người./.        
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA ĐIỆN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG HỖ TRỢ
STT MSSV Họ đệm Tên Lớp SĐT Ghi chú
1 DTK1151020290 Bùi Việt Anh K47TDH.04 963509493 MOCOI
2 K125520216212 Hoàng Đăng Vượng K48TDH.02 1669097233 CBB-13
3 K135520201163 Đặng Thanh Ngọc K49HTD.01 963113207 CBB-13
4 K135520201180 Đỗ Thị Thanh K49KTD.02 962986282 HNGHEODT
  Ấn định danh sách 04 người./.        

Tin mới hơn

Tin cũ hơn