TB v/v đăng ký Lao động công ích của sinh viên khoa Điện

Những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có nguyện vọng lao động quét sân để tích lũy đủ số công LĐCI thực hiện đăng ký tại đây.

Các khu vực lao động của khoa Điện:

Địa điểm lao động

Số công

Sân nhà A4, A5

3

 

 

Dọc đường từ A1 đến cổng A16

5

- Sinh viên xem Lịch sử đăng ký và Bảng tổng hợp từng ngày dưới đây hoặc tại đây trước khi đăng ký ngày lao động.

- Thời gian lao động: buổi sáng.

- Nếu sinh viên đăng ký và được chấp nhận mà không đi sẽ bị trừ 30 điểm rèn luyện và bị phạt thực hiện gấp 5 lần số công đăng ký thực hiện.

- Để kiểm tra thông tin LĐCI, sinh viên xem tại đây.

- Sinh viên phải đăng nhập mail do Nhà trường cấp (MSSV@tnut.edu.vn) mới thực hiện đăng ký được.

- Sau khi có kết quả đăng ký, sinh viên chủ động liên hệ các bạn lao động cùng ngày để cùng nhau lao động tai các khu vực do khoa Điện phụ trách.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn