Thông báo (số 49/TB- ĐHKTCN) về việc thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp online

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2015-2016; Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng khảo sát sinh viên tốt nghiệp, Nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện khảo sát online dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 như sau:

  1. Thời gian khảo sát từ  ngày 25/6/2016 đến ngày 10/7/2016
  2. Sinh viên trả lời phiếu khảo sát trên website của nhà trường theo địa chỉ:http://khaosathssv.tnut.edu.vn/khao-sat-sinh-vien-tot-nghiep
  3. Đối tượng: Toàn bộ sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2016.
  4. Nội dung khảo sát bao gồm:

-         Khảo sát về quá trình học tâp, rèn luyện của sinh viên.

-         Khảo sát về công tác quản lý sinh viên.

-         Khảo sát về chương trình đào tạo.

-         Khảo sát về tình trạng việc làm.

Khoa Điện yêu cầu sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2016 tham gia đóng góp ý kiến theo đúng thời gian quy định; nghiêm túc, trung thực, khách quan và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc cung cấp thông tin khảo sát. Phòng công tác học sinh viên sẽ căn cứ vào danh sách sinh viên tham gia khảo sát trên hệ thống  để trả hồ sơ sinh viên khi ra trường.

Trân trọng cám ơn./.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn