Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Mã ngành 52520216)

 

Gồm 1 chuyên ngành do Khoa Điện đào tạo:
(Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển do Khoa Điện tử đảm nhiệm)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn