TB v/v viết bài tham gia Hội thảo khoa học chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập khoa Điện (30/10/1972 – 30/10/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN

KHOA ĐIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc viết bài tham gia Hội thảo khoa học

chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập khoa Điện (30/10/1972 – 30/10/2016)

 

          Để chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 44 năm thành lập Khoa Điện (30/10/1972 – 30/10/2016), Ban chủ nhiệm khoa đề nghị các đồng chí trưởng bộ môn triển khai cho giảng viên viết bài tham dự hội thảo khoa học Khoa Điện, cụ thể như sau:

I. Phân bổ số lượng bài viết tham gia hội thảo (số lượng bài báo tối thiểu):

                   - Bộ môn Tự động hoá: 07 bài

                   - Bộ môn Hệ thống điện: 05 bài

                   - Bộ môn Kỹ thuật điện: 05 bài

                   - Bộ môn Thiết bị điện: 03 bài

II. Nội dung và format bài viết tham gia hội thảo

          1. Nội dung bài viết thuộc lĩnh vực các chuyên ngành của khoa Điện.

2. Quy định mỗi bài báo có độ dài là 4 đến 6 trang (lưu ý trang cuối  không để thừa quá 1/3 trang để thuận tiện cho việc biên tập Kỷ yếu).

3. Format theo quy định của báo hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2015  (có mẫu kèm theo).

          4. Thời gian nộp bài báo: Trước ngày 13/10/ 2016, gửi file (Word, không đánh số trang) cho đồng chí Đoàn Kim Tuấn theo địa chỉ Email: tuan.doankim@gmail.com . 

Ban chủ nhiệm khoa Điện

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn