Thông báo sơ kết đánh giá kết quả rèn luyện kỳ 1 năm học 2016-2017

Căn cứ TB số 09/TB-ĐHKTCN về việc sơ kết đánh giá kết quả rèn luyện kỳ 1 năm học 2016-2017, Khoa Điện yêu cầu GVCN, Cán bộ lớp và sinh viên các lớp trực thuộc khoa Điện tiến hành các công việc sau:

1. Đối với sinh viên: Tự đánh giá đánh giá kết quả rèn luyện kỳ 1 năm học 2016-2017 theo mẫu phiếu trong file đính kèm

2. Đối với GVCN: Cùng với Cán bộ lớp đánh giá đánh giá kết quả rèn luyện kỳ 1 năm học 2016-2017 của các sinh viên trong lớp, tổng hợp ĐRL của từng sinh viên vào file excel online của lớp mình.

Thời hạn hoàn thành: 17h00 ngày 15/02/2017.

Trân trọng,

TB của Nhà trường:

Hướng dẫn chấm ĐRL

Phiếu chấm điểm rèn luyện

Tin mới hơn

Tin cũ hơn