Tổng hợp kết quả HỘI THI OLYMPIC TOÀN QUỐC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG LẦN II, NĂM 2017

1. Cập nhật kết quả

Chú ý: Đoàn viên phải đăng nhập email do Nhà trường cấp dạng MSSV@tnut.edu.vn mới có thể nhìn thấy mẫu biểu cập nhật. Nếu không nhớ tài khoản email thì có thể nhờ bạn khác trong khoa Điện cập nhật.

Đoàn viên đăng ký dự thi tại đây http://anhsangsoiduong.vn/

2. Tổng hợp theo từng lớp

3. Chi tiết từng lớp

 

Danh sách các lớp

Tin mới hơn

Tin cũ hơn