Danh sách sinh viên khoa Điện đủ điều kiện đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2016-2017 về điểm học tập và điểm rèn luyện

STT MSSV Họ đệm tên Lớp Số ĐT
1 K155520201078 Đặng Thị Hiên K51KTD.01 965613180
2 K155520201092 Trần Thị Mai K51KTD.01 1695503885
3 K155520201106 Hà Văn Thành K51KTD.01 1644939907
4 K155520201109 Nguyễn Mai Thời K51KTD.01 1636027783
5 K155520201118 Dương Anh Tuấn K51KTD.01 965480060
6 K155520216058 Nguyễn Thị Thùy Trang K51TDH.01 1633566388
7 K155520216071 Chu Thị Ánh K51TDH.02 1682819133
8 K155520216275 Lê Thị Dung K51TDH.02 964161955
9 K155520216111 Hoàng Thị Quỳnh K51TDH.02 975115720
10 K155520216125 Nguyễn Thị Trang K51TDH.02 1662457952
11 K155520216165 Phan Thị Linh K51TDH.03 981763360
12 K155520216287 Lê Văn Long K51TDH.03 964589964
13 K155520216225 Nguyễn Văn Hưng K51TDH.04 962756165
14 K145520201043 Ngô Thị Mai K50HTD.01 1626325228
15 K145520201002 Nguyễn Văn Đại K50KTD.01 1696770554
16 K145520201197 Hà Văn Kiên K50KTD.01 1689085487
17 K145520201034 Nguyễn Trung Kiên K50KTD.01 1672186314
18 K145520201090 Dương Văn Anh K50KTD.02 1642975298
19 K145520201208 Nguyễn Ngọc Nam K50KTD.02 967133095
20 K145520201209 Lê Thị Bích Ngọc K50KTD.02 1695899329
21 K145520216042 Trần Thị Phương K50TDH.01 988097602
22 K145520216056 Nguyễn Anh Tuấn K50TDH.01 1695246582
23 K145520216252 Đỗ Trọng Sơn K50TDH.02 1652989747
24 K145520216170 Nguyễn Lê Minh K50TDH.03 1699468371
25 K145520216259 Phạm Thị Thanh Thảo K50TDH.03 1679087518
26 K135520201073 Nguyễn Lệ Chiến K49HTD.01 986179704
27 K135520201032 Triệu La Hoành K49KTD.01 989705187
28 K135520201026 Lưu Thị Hường K49KTD.01 962939606
29 K135520201033 Phạm Duy Khánh K49KTD.01 1646404698
30 K135520201041 Trần Thị Ngọc Mai K49KTD.01 1657359337
31 K135520201047 Tạ Thị Quyên K49KTD.01 1685590211
33 K135520201129 Trần Ngọc Ánh K49KTD.02 962057929
34 K135520201096 Sằm Văn Khiết K49KTD.02 1636375345
35 K135520201160 Nguyễn Thị Ly K49KTD.02 1664447741
36 K135520201162 Nguyễn Hữu Nam K49KTD.02 974549049
37 K135520201322 Phan Thị Nhị K49KTD.02 962978722
38 K135520201180 Đỗ Thị Thanh K49KTD.02 962986282
39 K135520201182 Nông Thị Thoa K49KTD.02 968502893
40 K135520201189 Đào Minh Tuấn K49KTD.02 969712476
41 K135520201273 Nguyễn Văn Hải K49KTD.03 1644789230
42 K135520201274 Phạm Thị Hải K49KTD.03 963856320
43 K135520201230 Bùi Thị Bích Ngọc K49KTD.03 973746007
44 K135520201256 Đỗ Thị Xuân K49KTD.03 962819951
45 K135520216014 Nguyễn Thị Dương Hạnh K49TDH.01 1644051487
46 K135520216329 Nguyễn Thị Lành K49TDH.01 1686034666
47 K135520216037 Hoàng Văn Nhị K49TDH.01 983933821
48 K135520216080 Hoàng Thị Hoài K49TDH.02 1699204295
49 K135520216079 Nguyễn Văn Hưng K49TDH.02 962960980
50 K135520216094 Vũ Hoài Nam K49TDH.02 1664091460
51 K135520216102 Nguyễn Thị Quỳnh K49TDH.02 978776144
52 K135520216110 Nguyễn Minh Tiến K49TDH.02 1636116715
54 K135520216139 Nguyễn Viết Hữu K49TDH.03 1677205183
55 K135520216161 Nguyễn Ngọc Quang K49TDH.03 977740301
56 K135520216173 Nguyễn Thành K49TDH.03 976078574
57 K135520216190 Hạ Hoài Anh K49TDH.04 1686159950
58 K135520216310 Ngô Thị Hải K49TDH.04 968430335
59 K135520216323 Nguyễn Bảo Huy K49TDH.04 1673775200
60 K135520216251 Phạm Hồng Quân K49TDH.04 977236507
61 K135520216264 Nguyễn Thị Thắm K49TDH.04 1667341569
62 K165520201152 Hoàng Thị Hạnh K52KTD.01  
63 K165520201166 Vũ Thị Linh K52KTD.01  
64 K165520201049 Nguyễn Duy Thạch K52KTD.01 976780116
65 K165520201058 Lưu Minh K52KTD.01 1654687386
66 K165520201084 Nguyễn Thu K52KTD.02 1648320857
67 K165520201099 Nguyễn Thành Lâm K52KTD.02 978462894
68 K165520201177 Dương Thanh Quyên K52KTD.02  
69 K165520201122 Hoàng Thị Thu Trang K52KTD.02 1655334681
70 K165520216004 Nguyễn Thị Vân Anh K52TDH.01 971890037
71 K165520216040 Nguyễn Thị Oanh K52TDH.01 1625020022
72 K165520216086 Nguyễn Thị Thu Hương K52TDH.02 169323722
73 K165520216120 Nguyễn Thị Mai Anh K52TDH.03 1675636592
74 K165520216158 Nguyễn Hà Phòng K52TDH.03 1652052972
75 K165520216159 Nguyễn Thị Như Phương K52TDH.03 1683634469
76 K165520216224 Bùi Kim Thi K52TDH.04 1688484567
77 K165520216226 Chu Thị Thủy K52TDH.04 965680125
78 K165520216225 Dương Ngọc Thúy K52TDH.04 1682927456
79 K165520216259 Nguyễn Quốc Việt K52TDH.04  

Tin mới hơn

Tin cũ hơn