Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 3 năm học 2016-2017 (Dự kiến)

Khoa Điện dự kiến tổ chức cho sinh viên bảo vệ ĐATN học kỳ 3 năm học 2016-2017 vào ngày 14/010/2017và 15/10/2017.

Kế hoạch cụ thể khoa sẽ thông báo sau, sinh viên theo dõi trên trang Web của Khoa.

Sinh viên nộp thuyết minh ĐATN về Văn phòng Bộ môn trước 16h ngày 06/10/2017.

Vì vậy, Khoa Điện đề nghị:

- Các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khẩn trương hoàn thành đồ án, thông qua giáo viên hướng dẫn để nộp đồ án đúng hạn.

- Các thầy cô đốc thúc, hướng dẫn để sinh viên hoàn thành và bảo vệ đồ án đúng theo kế hoạch.

- Sinh viên theo dõi thông tin về kế hoạch bảo vệ đồ án trên trang Web của Khoa hoặc trên bảng thông báo tại VP khoa và VP các bộ môn. Khi có danh sách Hội đồng bảo vệ ĐATN, các sinh viên trong hội đồng liên hệ với nhau để thống nhất về công tác chuẩn bị cho buổi bảo vệ ĐATN.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn