Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 3 năm học 2016-2017

Thời gian: 7h30' Chủ nhật ngày 15/10/2017.

Địa điểm: 

+ Hội đồng Tự động hóa 01: A10-101

+ Hội đồng Tự động hóa 02: A10-102

+ Hội đồng Tự động hóa 03: A10-103

+ Hội đồng Thiết bị điện: A10-104

+ Hội đồng Hệ thống điện 01: A10-201

+ Hội đồng Hệ thống điện 02: A10-202

+ Hội đồng Kỹ thuật điện 01: A10-203

+ Hội đồng Kỹ thuật điện 02: A10-204

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa xin xem file đính kèm. Sinh viên các chuyên ngành còn lại liên hệ với bộ môn để biết chi tiết.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn