Kế hoạch bảo vệ ĐATN đợt 2 học kỳ 3 năm học 2016-2017

Khoa Điện dự kiến tổ chức cho sinh viên bảo vệ ĐATN học kỳ 3 năm học 2016-2017.

Thời gian: 7h00' ngày 16/12/2017

Địa điểm: Khoa sẽ thông báo sau

Khoa Điện đề nghị: Sinh viên theo dõi thông tin về kế hoạch bảo vệ đồ án trên trang Web của Khoa hoặc trên bảng thông báo tại VP khoa và VP các bộ môn. Khi có danh sách Hội đồng bảo vệ ĐATN, các sinh viên trong hội đồng liên hệ với nhau để thống nhất về công tác chuẩn bị cho buổi bảo vệ ĐATN.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn