Thông tin mở lớp Điều khiển số truyền động điện

 

Thông báo về việc mở lớp Điều khiển số truyền động điện:
1. Trường mở 1 lớp Điều khiển số truyền động diện - ELE550 học vào buổi tối cho những sv chưa đăng ký học HP này. Để đăng ký, sinh viên làm đơn và gửi trực tiếp về Khoa trước 16h ngày thứ 2 (5/2);
2. Nhóm sv đã lập danh sách đề nghị mở trước đó (40sv) lập lại danh sách và ký tên từng người.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn