Kế hoạch bảo vệ ĐATN đợt 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Dự kiến)

Khoa Điện dự kiến tổ chức cho sinh viên bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018 vào ngày 19/03/2018.

Đề nghị các thầy cô hướng dẫn đôn đốc sinh viên hoàn thành đồ án đúng kế hoạch. Sinh viên theo dõi kế hoạch cụ thể trên trang Web của Khoa.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn