Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Dự kiến)

Khoa Điện dự kiến tổ chức cho sinh viên bảo vệ Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018 vào ngày 29/06/2018.

Đề nghị các thầy cô hướng dẫn đôn đốc sinh viên hoàn thành đồ án đúng kế hoạch. Sinh viên theo dõi kế hoạch cụ thể trên trang Web của Khoa.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn