Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thời gian: 13h30 ngày 29/06/2018.

Địa điểm:

Hội đồng Tự động hóa 01: A10 201

Hội đồng Tự động hóa 02: A10 202

Hội đồng Tự động hóa 03: A10 203

Hội đồng Hệ thống điện 01: A10 101

Hội đồng Hệ thống điện 02: A10 102

Hội đồng Kỹ thuật điện: A10 103

Hội đồng Thiết bị điện: A10 104

Sinh viên các chuyên ngành HTĐ, KTĐ, TBĐ liên hệ với bộ môn chuyên môn để biết kế hoạch chi tiết.

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa: xem file đính kèm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn