Kế hoạch bảo vệ ĐATN đợt 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018

Chuyên ngành TĐH và HTĐ:

Thời gian: 7h30 ngày 27/07/2018.

Địa điểm:

Hội đồng Tự động hóa 01: A10 402

Hội đồng Tự động hóa 02: A10 403

Hội đồng Hệ thống điện 01: A10 101

Chuyên ngành Kỹ thuật điện:

Thời gian: 7h30 ngày 28/07/2018.

Địa điểm: A10 103

 

Sinh viên các chuyên ngành HTĐ, KTĐ liên hệ với bộ môn chuyên môn để biết kế hoạch chi tiết.

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa: xem file đính kèm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn