Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 3 năm học 2017-2018

Thời gian: 7h30 ngày 31/08/2018.

Địa điểm:

Hội đồng Tự động hóa: A9-103

Hội đồng Hệ thống điện: A9-104

Hội đồng Kỹ thuật điện: A9- 105

 

Sinh viên các chuyên ngành HTĐ, KTĐ liên hệ với bộ môn chuyên môn để biết kế hoạch chi tiết.

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa: Xin xem file đính kèm!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn