Tuyển dụng công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (www.cp.com.vn) - thuộc C.P Group Thái Lan

Tuyển dụng của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (www.cp.com.vn) - thuộc C.P Group Thái Lan.

Sau thời gian học việc sẽ trở thành nhân lực chủ chốt cho dự án nhà máy mới sắp xây dựng của C.P. Việt Nam về ngành thực phẩm tại Chương Mỹ - Hà Nội và có cơ hội phát triển thành Quản lý, xa hơn là Lãnh đạo lĩnh vực kỹ thuật của nhà máy trong tương lai.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn