Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019 (đợt 2)

Thời gian: 7h30 ngày 21 tháng 01 năm 2019

Địa điểm:  - Hội đồng Tự động hóa 01: A10-301

                 - Hội đồng Tự động hóa 02: A10-302

                 - Hội đồng Tự động hóa 03:  A10-303

                 - Hội đồng Tự động hóa 04:  A10-304

                 - Hội đồng Kỹ thuật điện 01: A10-103

                 - Hội đồng Kỹ thuật điện 02: A10-104

                 - Hội đồng Hệ thống điện: A10-401

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa: Xem file đính kèm!

Danh sách sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp các chuyên ngành HTĐ và KTĐ: Xin liên hệ với bộ môn chuyên môn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn