Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thời gian: 7h30 ngày 27 tháng 05 năm 2019

Địa điểm:  - Hội đồng Tự động hóa: A9-304

                 - Hội đồng Kỹ thuật điện 01: A9-301

                 - Hội đồng Kỹ thuật điện 02: A9-302

                 - Hội đồng Thiết bị điện: A9-303

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa: Xem file đính kèm!

Danh sách sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp các chuyên ngành TBĐ và KTĐ: Xin liên hệ với bộ môn chuyên môn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn