Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019 lần 2

Thời gian: 7h30 ngày 01 tháng 07 năm 2019

Địa điểm:  - Hội đồng Tự động hóa 01: A10-201

                 - Hội đồng Tự động hóa 02: A10-202

                 - Hội đồng Kỹ thuật điện 01: A10-203

                 - Hội đồng Kỹ thuật điện 02: A10-204

                 - Hội đồng Hệ thống điện 01: A10-301

                 - Hội đồng Hệ thống điện 02: A10-302

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa: Xem file đính kèm!

Danh sách sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp các chuyên ngành HTĐ và KTĐ: Xin liên hệ với bộ môn chuyên môn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn