Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 16.1.2020

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KHOA ĐIỆN THÁNG 1 NĂM 2020

 

HỘI ĐỒNG KỸ THUẬT ĐIỆN 1

Phòng A10-201          Tiết (1÷5)

1. TS. Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch

2. ThS. Trần Thị Thanh Hải – UV

3. ThS. Nguyễn Văn Huỳnh - (UV+TK)

 

HỘI ĐỒNG KỸ THUẬT ĐIỆN 2

Phòng A10-202          Tiết (1÷5)

 1. 1.     PGS.TS. Lại Khắc Lãi - Chủ tịch
 2. 2.     ThS. Dương Quỳnh Nga – UV
 3. 3.     ThS. Ngô Thanh Hải - UV+ TK

 

HỘI ĐỒNG KỸ THUẬT ĐIỆN 3

Phòng A10-203          Tiết (1÷5)

 1. 1.     TS. Đặng Ngọc Trung - Chủ tịch
 2. 2.     ThS. Dương Quốc Hưng – UV
 3. 3.     ThS. Trần Thị Thanh Thảo - UV+ TK

 

 

HỘI ĐỒNG HỆ THỐNG ĐIỆN 1

Phòng A10-204          Tiết (1÷5)

1. PGS.TS. Ngô Đức Minh - Chủ tịch

2. TS. Vũ Văn Thắng – UV

3. TS. Hà Thanh Tùng- (UV+TK)

 

HỘI ĐỒNG HỆ THỐNG ĐIỆN 2

Phòng A10-304          Tiết (1÷5)

1. TS. Nguyễn Hiền Trung - Chủ tịch

2. ThS. Nguyễn Duy Trường – UV

3. ThS. Đoàn Kim Tuấn - UV

4. ThS. Dương Hòa An - UV+ TK

 

HỘI ĐỒNG HỆ THỐNG ĐIỆN 3

Phòng A10-303          Tiết (1÷5)

     1. TS. Trương Tuấn Anh - Chủ tịch

2. TS. Lê Tiên Phong – UV

3. ThS. Lê Hồng Thái - UV

4. ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - UV+ TK

 

 

HỘI ĐỒNG TỰ ĐỘNG HÓA 1

Phòng A10-301              Tiết (1÷5)

         1.        PGS. TS. Nguyễn Như  Hiển - Chủ tịch

         2.        TS. Đinh Văn Nghiệp            -UV

         3.        ThS. Đỗ Thị PhươngThảo     - (UV+TK)

 

HỘI ĐỒNG TỰ ĐỘNG HÓA 2

Phòng A10-302          Tiết (1÷5)

 1. 1.     ThS. Nguyễn Ngọc Kiên        - Chủ tịch
  1. 2.     ThS. Dương Quốc Tuấn        - UV
  2. 3.     TS. Bùi Thị Hải Linh             - UV+ TK

 

HỘI ĐỒNG TỰ ĐỘNG HÓA 3

Phòng A10-401          Tiết (1÷5)

 1. 1.     TS. ĐỗTrung Hải                             - Chủtịch
  1. 2.     ThS. Lâm Hùng Sơn                       - UV
  2. 3.     ThS. Trương Thị Quỳnh Như        - UV+ TK

 

HỘI ĐỒNG 4

Phòng A10-402          Tiết (1÷5)

 1. 1.     TS. NguyễnThị Mai Hương            - Chủtịch
  1. 2.     ThS. NguyễnVĩnhThụy                   - UV
  2. 3.     TS. Nguyễn Hồng Quang               - UV+ TK

 

HỘI ĐỒNG TỰ ĐỘNG HÓA 5

Phòng A10-403          Tiết (1÷5)

 1. 1.     TS. Nguyễn Thị Thanh Nga           - Chủtịch
  1. 2.     TS. Ngô Minh Đức                          - UV
  2. 3.     ThS. TrầnNgọc Ánh                        - UV+ TK

Tin mới hơn

Tin cũ hơn