Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa làm đồ án tốt nghiệp kỳ 2 năm hoc

Sinh viên khẩn trương liên hệ với giáo viên HD để nhận đồ án sớm nhất có thể. Xin xem file đính kèm!

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
KHOA ĐIỆN        
PHÂN CÔNG HD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK II NĂM HỌC 2019-2020
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA
 
             
STT Líp M· sinh viªn Hä ®Öm Tªn Ngµy sinh Giáo viên Hướng dẫn
1 K49TĐH.01 K125520216070 Trần Ngọc Trà 12/02/1993 Đỗ Trung Hải
2 K49TĐH.03 K135520216156 Nguyễn Văn Mạnh 13/08/1995
3 K49TĐH.04 K135520216252 Trần Hoàng Quân 02/08/1995 Hoàng Thị Thu Giang
4 K50SKĐ.01 K145140214009 Nguyễn Văn Kiên 05/06/1996
5 K50TĐH.01 K145520216062 Đồng Minh Thanh 10/11/1996 Nguyễn Thị Mai Hương
6 K50TĐH.03 K145520216152 Đào Duy Hải 20/09/1996
7 K50TĐH.03 K145520216184 Vũ Văn Tình 07/10/1996 Nguyễn Ngọc Kiên
8 K51TĐH.01 K155520201099 Nguyễn Ngọc Phú 10/10/1997
9 K51TĐH.01 K155520201104 Đinh Trọng Tây 19/04/1997 Nguyễn Hồng Quang
10 K51TĐH.01 K155520216003 Nguyễn Tuấn Anh 27/12/1997
11 K51TĐH.01 K155520216007 Lưu Đức Cường 29/09/1997 Dương Quốc Tuấn
12 K51TĐH.01 K155520216025 Đỗ Đình Hùng 02/09/1997
13 K51TĐH.01 K155520216034 Hoàng Văn Lực 26/10/1997 Nguyễn Vĩnh Thụy
32 K51TĐH.04 K155520216295 Nguyễn Văn Thắng 25/01/1997
33 K51TĐH.04 K155520216298 Lường Văn Thùy 09/05/1997 Ngô Kiên Trung
14 K51TĐH.01 K155520216045 Chúc Ngọc Sáng 18/09/1997
15 K51TĐH.01 K155520216266 Nguyễn Vinh Anh 13/09/1997 Nguyễn Thị Thanh Nga
16 K51TĐH.02 K155520201021 Phạm Minh Hoàng 02/08/1997
17 K51TĐH.02 K155520201132 Bùi Trung Dũng 06/05/1997 Bùi Thị Hải Linh
18 K51TĐH.02 K155520201177 Lương Ngọc 28/06/1997
19 K51TĐH.02 K155520216076 Ngô Quang Đại 05/04/1996
20 K51TĐH.02 K155520216092 Ngô Tuấn Hùng 04/02/1997 Nguyễn Thị Chinh
21 K51TĐH.02 K155520216096 Nguyễn Ngọc Khánh 17/10/1997
22 K51TĐH.02 K155520216115 Lưu Đức Tâm 26/02/1996 Trần Thị Hải Yến
23 K51TĐH.03 K155520216135 Nguyễn Danh Tuấn Anh 20/10/1997
24 K51TĐH.03 K155520216157 Đồng Minh Hội 07/05/1997 Ngô Minh Đức
25 K51TĐH.03 K155520216197 Nông Đình Tưởng 18/01/1997
26 K51TĐH.03 K155520216290 Phạm Văn Nam 31/05/1997 Trương Thị Quỳnh Như
27 K51TĐH.04 K155520216200 Hà Đức Anh 28/02/1997
28 K51TĐH.04 K155520216210 Lê Thành Đạt 24/12/1997 Đinh Văn Nghiệp
29 K51TĐH.04 K155520216216 Phạm Văn Duy 28/12/1997
30 K51TĐH.04 K155520216240 Vũ Ngọc Phan 03/05/1997 Trần Ngọc Ánh
31 K51TĐH.04 K155520216256 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 04/09/1997
(Ấn định danh sách: 33 sinh viên)        
      Thái Nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2020
       
  BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

  Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI

Họ tên*
Email *
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha
Gửi

Tin mới hơn

Tin cũ hơn