Thông báo về kế hoạch phân chuyên ngành cho SV K55 Khoa Điện

Địa điểm: Hội trường lớn 

Thời gian: ngày 18/9/2020

- Từ 19h30 đến 20h: Giới thiệu và phát phiếu đăng ký phân chuyên ngành cho SV khối ngành Kỹ thuật điện (bao gồm chuyên ngành Kỹ thuật điện, Hệ thống điện, Thiết bị điện)

- Từ 20h đến 20h30: Giới thiệu và phát phiếu đăng ký phân chuyên ngành cho SV khối ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (bao gồm chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và chuyên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn