Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa xncn học kỳ 1 năm học 2020-2021

VỀ VIỆC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA XNCN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Điều kiện thực tập tốt nghiệp:

-         Có đăng ký nguyện vọng

-         Đã tích lũy được ít nhất 90% số tín chỉ (đã học các học phần chuyên ngành)

-         Có điểm trung bình tích lũy ³ 1,8

Vì vậy, sau khi có đăng ký, phòng đào tạo phải xét điểm của sinh viên đến hết kỳ 3 năm học 2019-2020 thì mới có được danh sách chính thức đi thực tập tốt nghiệp gửi xuống khoa và bộ môn. Khi có danh sách chuyển xuống khoa chuyên môn, các thầy cô sẽ đi liên hệ địa điểm thực tập, nếu được đối tác đồng ý sẽ làm hợp đồng và quyết định thực tập; sau đó mới chính thức đưa sinh viên sang nhà máy.

 Để tạo điều kiện cho sinh viên nhanh chóng được đi thực tập tốt nghiệp, mặc dù chưa có danh sách chính thức, bộ môn đề nghị sinh viên đăng ký nguyện vọng địa điểm thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Danh sách các địa điểm thực tập:

  1. Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại: 10sv chuyên ngành TĐH
  2. Công ty TNHH SMC Corporation Việt Nam: 12 sv chuyên ngành Tự động hóa
  3. Phòng Thí nghiệm Mitsubishi, Phòng Thí nghiệm SMC đặt tại trường ĐHKTCN và đi thực tế tại Nhà máy Cán thép Thái Nguyên: 40 sv.
  4. Các công ty do sinh viên tự liên hệ có lĩnh vực hoạt động kinh doanh phù hợp với chuyên ngành TĐH
  5. Các công ty trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên có lĩnh vực hoạt động kinh doanh phù hợp với chuyên ngành TĐH

Trong đó:

- Địa điểm thực tập số 1 được hỗ trợ chỗ ở, ăn ca.

- Địa điểm do sinh viên tự liên hệ cần cung cấp cho bộ môn tên công ty để kiểm tra xem công ty đó có đạt yêu cầu đối với thực tập chuyên ngành TĐH hay không, sau đó cần có giấy xác nhận của công ty v/v chấp nhận hướng dẫn sinh viên thực tập.

- Địa điểm thực tập còn lại trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên do bộ môn liên hệ sẽ tùy thuộc vào số sinh viên còn lại của đợt thực tập này.

- Dự kiến thời gian bắt đầu đi thực tập: 28/9.

Đối với việc đăng ký thực tập các địa điểm số 1,2,3: nếu đúng bằng số sv yêu cầu thì chốt danh sách theo đăng ký, nếu số sv đăng ký ít hơn hoặc nhiều hơn thì bộ môn sẽ lập danh sách.

Đối với địa điểm sinh viên tự liên hệ: tối thiểu 1sv, tối đa 15 sinh viên một nhóm (một công ty).

Nguyện vọng gửi về văn phòng bộ môn Tự động hóa 106-TN.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn