Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn: Khoa Điện sẽ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có uy tín về lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trong nước và khu vực.

Sứ mệnh: Tạo môi trường học tập và làm việc để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững khu vực trung du miền núi phía bắc và cả nước.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn