Thông báo về những sinh viên quá hạn không liên lạc được

Những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây cần nộp đơn xin tiếp tục theo học nếu còn có nguyện vọng tiếp tục theo học.

Thời gian nộp đơn: Trước 11h ngày 10/1/2023.

Địa điểm nộp đơn: Văn phòng khoa Điện - phòng 205 nhà Thí nghiệm.

Sau thời hạn trên, sinh viên nào không nộp đơn thì nhà trường sẽ có quyết định buộc thôi học.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn