Giới thiệu các nội dung đào tạo ngắn hạn

GIỚI THIỆU CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

 1.    Phòng thí nghiệm tự động hoá Mitsubishi Electric

Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị tự động hóa mới nhất hiện nay của hãng Mitsubishi Electric: PLC Series Q, PLC FX, biến tần, servo và HMI. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm mục đích phục vụ các môn học: Điều khiển logic và PLC, Điều khiển ghép nối PLC, Đồ án môn học Điều khiển logic và PLC, Thực hành PLC, Điều khiển tần số động cơ xoay chiều, Điều khiển truyền thông công nghiệp, Điểu khiển chuyển động hệ servo, Đồ án tốt nghiệp …

Các nội dung thí nghiệm, thực hành thực hiện trên thiết bị của phòng:

- Hệ thống điều khiển truyền thông CC-Link điều khiển biến tần, xy lanh điện SMC.

- Hệ thống điều khiển chuyển động servo 1 trục đến nhiều trục.

- Hệ thống điều khiển vào/ra tương tự với bộ điều khiển PID: Điều khiển nhiệt độ, điện áp, áp suất.

- Hệ thống điều khiển logic: Điều khiển đèn giao thông, ATS,…

- Đọc và phát xung tốc độ cao, điều khiển động cơ bước.

- Thiết kế giao diện HMI cho hệ thống.

2.    Phòng thí nghiệm tự động hoá công nghiệp Siemens

Phòng thí nghiệm được trang bị phần mềm và phần cứng mới nhất của hãng Siemens như: phần mềm TIA Portal, PLC S7-1500, PLC S7-1200, Biến tần, Servo , IOT và HMI. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm mục đích phục vụ các môn học: Điều khiển logic và PLC, Điều khiển ghép nối PLC, Đồ án môn học Điều khiển logic và PLC, Thực hành PLC, Điều khiển tần số động cơ xoay chiều, Điều khiển truyền thông công nghiệp, Điểu khiển chuyển động hệ servo, Đồ án tốt nghiệp …

Các nội dung thí nghiệm, thực hành thực hiện trên thiết bị của phòng:

- Hệ thống truyền thông Profinet điều khiển biến tần, servo trên PLC S7-1200, S7-1500.

- Hệ thống điều khiển vào/ra tương tự dựa trên bộ điều chỉnh PID: Điều khiển nhiệt độ, điện áp, áp suất.

- Hệ thống điều khiển vào/ra xung tốc độ cao điều khiển động cơ bước, động cơ một chiều.

- Hệ thống điều khiển logic: Đèn giao thông, phân loại sản phẩm,…

3.    Phòng thí nghiệm tự động hoá SMC

Trang thiết bị của phòng do tập đoàn SMC- Nhật Bản trang bị, các module thí nghiệm hiện đại, được thiết kế chuyên dùng cho mục đích đào tạo. Phục vụ môn học Tự động hóa truyền động khí nén, Đồ án môn học Điều khiển logic và PLC, Thực hành PLC, Thực hành điều khiển truyền động khí nén.

Các nội dung thí nghiệm, thực hành thực hiện trên thiết bị của phòng:

- Cấu tạo, nguyên lý xy lanh.

- Thực hành điều khiển xy lanh khí nén với các dạng van điều hướng

- Thiết kế, đấu nối và lập trình điều khiển xy lanh dùng PLC.

CÁC KHÓA HỌC ĐỀ XUẤT

 1.    PLC cơ bản

-       50 tiết (10 buổi)

-       Nội dung:

1. Bộ nhớ và truy cập dữ liệu trên PLC
2. Thực hành đấu nối đầu vào ra số của PLC
3. Thực hành trên phần mềm
4. Thực hành các lệnh logic cơ bản
5. Thực hành Timer và bài toán ứng dụng
6. Thực hành Counter và bài toán ứng dụng
7. Thực hành thiết kế giao diện HMI
8. Thực hành các lệnh và chức năng đặc biệt trên PLC 

2.    PLC nâng cao

-       75 tiết (15 buổi)

-       Nội dung:

1. Bộ nhớ và truy cập dữ liệu nâng cao, các lệnh xử lý số nguyên, số thực
2. Thực hành đấu nối tín hiệu vào ra tương tự và cài đặt
3. Thực hành đếm và phát xung tốc độ cao
4. Thực hành bộ điều chỉnh PID điều khiển nhiệt độ và HMI
5. Thực hành bộ điều chỉnh PID điều khiển điện áp và HMI
6. Thực hành bộ điều chỉnh PID điều khiển áp suất và HMI
7. Thực hành bộ điều chỉnh PID điều khiển lưu lượng và HMI
8. Thực hành truyền thông CC-link
9. Thực hành truyền thông Profinet

10. Thực hành truyền thông Modbus

11. Thực hành điều khiển vị trí  hệ servo 1 trục

12. Thực hành điều khiển vị trí nội suy hệ servo nhiều trục

13. Thực hành điều khiển hệ truyền động servo Tuyến tính

14. Thực hành điều khiển động cơ không đồng bộ dùng biến tần

15. Thực hành điều khiển động cơ đồng bộ dùng biến tần

3.    Điều khiển truyền động khí nén

-       30 tiết (6 buổi)

-       Nội dung:

1. Hệ truyền động khí nén
2. Van điều hướng và xy lanh khí nén
3. Thực hành điều khiền xy lanh khí nén với các dạng van điều hướng
4. Thực hành đấu nối hệ truyền động khí nén thuần túy
5. Thực hành đấu nối và lập trình hệ điện khí nén

Tin mới hơn

Tin cũ hơn