Sinh viên Khoa Điện và TNUT trải nghiệm tại SAMSUNG

Ngày 23/04/2024, các kỹ sư tương lai của Khoa Điện và TNUT đã được tham quan trải nghiệm môi trường công nghiệp, chuyên nghiệp tại một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất trên thế giới, tập đoàn SUMSUNG. Đây là một trong số các tập đoàn lớn đã phối hợp với TNUT trong quá trình thực tập trải nghiệm, thực tập tốt nghiệp và luôn đánh giá cao chất lượng đào tạo của TNUT. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở thành thành viên của SUMSUNG trong những năm gần đây!

Tin bài: Truyền thông Khoa Điện