Cơ hội việc làm

Tuần lễ vàng tuyển dụng tháng 6 năm 2024 tại TNUT

Tuần lễ vàng tuyển dụng tháng 6 năm 2024 tại TNUT

Tuần lễ vàng tuyển dụng tháng 6 năm 2024 tại TNUT

Thông báo Tuyển dụng cán bộ nguồn Cty Goertek Vina

Thông báo Tuyển dụng cán bộ nguồn Cty Goertek Vina

Thông báo Tuyển dụng cán bộ nguồn Cty Goertek Vina

Sinh viên Khoa Điện và TNUT trải nghiệm tại SAMSUNG

Sinh viên Khoa Điện và TNUT trải nghiệm tại SAMSUN...

Các kỹ sư tương lai của Khoa Điện và TNUT tham quan trải nghiệm tại tập đoàn SAMSUNG

Tập đoàn Foxconn tuyển dụng cán bộ nguồn năm 2024 tại TNUT

Tập đoàn Foxconn tuyển dụng cán bộ nguồn năm 2024 ...

Tập đoàn Foxconn tuyển dụng cán bộ nguồn năm 2024 tại TNUT với 25 kỹ sư Kỹ thuật điện và 60 kỹ sư Kỹ...